Informatie

Wie moet nu aanmelden

  • Kinderen geboren in 2022

    Let op! Dit geldt ook voor kinderen geboren in november en december 2022 die pas effectief starten met school op 2 september 2024 (schooljaar 2024-2025).

  • Broers en zussen en kinderen van personeel

    Deze kinderen krijgen voorrang, maar moeten zich ook aanmelden in de daarvoor voorziene aanmeldingsperiode. Doe je dit niet, vervalt jouw voorrang.

  • Kinderen die van school willen veranderen

    Als je kind van het kleuteronderwijs overstapt naar het lager onderwijs aan dezelfde school, moet je het niet opnieuw aanmelden. Dit geldt ook voor kinderen die van Kleuterschool De Speling overstappen naar Lagere school De Speling.

 

Belangrijk: kinderen die nu al naar jouw school van keuze gaan, moeten niet opnieuw aangemeld worden.