Scholen

Scholen op kaart

Schoolinformatie

3920 Lommel

 • Logo
  Basisschool Sint-Jan

  Kerkweg 22
  3920 Lommel

  Telefoonnummer: 011 34 42 20
  E-mailadres: info.sint-jan@lkb-net.be
  Website: https://www.sintjan-lommel.be

 • Logo
  Christelijke basisschool Den Akker

  Sint-Janstraat 16A
  3920 Lommel

  Telefoonnummer: 011346021
  E-mailadres: directie@denakker.be
  Website: https://www.schoolmetdebijbel.com

 • Logo
  GO! Daltonschool XCL Eigenwijs - methodeschool

  Mudakkers 25
  3920 Lommel

  Telefoonnummer: 011 54 25 25
  E-mailadres: info@xcleigenwijs.be
  Website: https://www.xcleigenwijs.be

 • Logo
  GO! XCL Stapsgewijs

  Buntstraat 117
  3920 Lommel

  Telefoonnummer: 011 64 19 63
  E-mailadres: info@xclstapsgewijs.be
  Website: https://www.xclstapsgewijs.be

 • Logo
  GO! XCL Wegwijs

  Hendrik van Veldekestraat 55
  3920 Lommel

  Telefoonnummer: 011 54 44 48
  E-mailadres: info@xclwegwijs.be
  Website: https://www.xclwegwijs.be

 • Logo
  Stedelijke Basisschool 't Stekske - De Kabass

  Luikersteenweg 447
  3920 Lommel

  Telefoonnummer: 011 64 23 77
  E-mailadres: stekske@lommel.be
  Website: https://www.stekske.be

 • Logo
  Stedelijke basisschool De Schommel - De Kabass

  Haardstraat 20
  3920 Lommel

  Telefoonnummer: 011 54 46 76
  E-mailadres: info@de-schommel.be
  Website: https://www.de-schommel.be

 • Logo
  Vrije Kleuterschool De Speling (Wijkschool Eltenbos) - De Kabass

  Eltenbos 81
  3920 Lommel

  Telefoonnummer: 011 54 08 56
  E-mailadres: kleuterschool.despeling@lkb-net.be
  Website: https://www.speling.be

 • Logo
  Vrije Kleuterschool De Speling - De Kabass

  Kloosterstraat 11
  3920 Lommel

  Telefoonnummer: 011 54 08 56
  E-mailadres: kleuterschool.despeling@lkb-net.be
  Website: https://www.speling.be

 • Logo
  Vrije Lagere school De Speling - De Kabass

  Kloosterstraat 7
  3920 Lommel

  Telefoonnummer: 11544224
  E-mailadres: speling.lager@lkb-net.be
  Website: https://www.speling.be

 • Logo
  Vrije basisschool Boudewijnschool - De Kabass

  Einde 5
  3920 Lommel

  Telefoonnummer: 011 54 46 74
  E-mailadres: info@boudewijnschoollommel.be
  Website: https://www.boudewijnschoollommel.be

 • Logo
  Vrije basisschool De Klimtoren (Wijkschool Burgemeesterstraat) - De Kabass

  Burgemeesterstraat 45
  3920 Lommel

  Telefoonnummer: 011 64 03 18
  E-mailadres: directie.klimtoren@lkb-net.be
  Website: https://www.deklimtorenlommel.be

 • Logo
  Vrije basisschool De Klimtoren - De Kabass

  Luikersteenweg 243
  3920 Lommel

  Telefoonnummer: 011 64 03 18
  E-mailadres: directie.klimtoren@lkb-net.be
  Website: https://www.deklimtorenlommel.be

 • Logo
  Vrije basisschool Den Heuvel (Wijkschool Warande) - De Kabass

  Warande 7
  3920 Lommel

  Telefoonnummer: 011 54 02 58
  E-mailadres: denheuvel@lkb-net.be
  Website: https://www.basisschooldenheuvel.be/

 • Logo
  Vrije basisschool Den Heuvel - De Kabass

  Slinkerstraat 62
  3920 Lommel

  Telefoonnummer: 011 54 02 58
  E-mailadres: denheuvel@lkb-net.be
  Website: https://www.basisschooldenheuvel.be/

 • Logo
  Vrije basisschool Lommel-West (Wijkschool Martinus Van Gurplaan) - De Kabass

  Martinus Van Gurplaan 41
  3920 Lommel

  Telefoonnummer: 011 54 03 50
  E-mailadres: info@lommel-west.be
  Website: https://www.lommel-west.be

 • Logo
  Vrije basisschool Lommel-West - De Kabass

  Godfried Bomansstraat 17
  3920 Lommel

  Telefoonnummer: 011 54 03 50
  E-mailadres: info@lommel-west.be
  Website: https://www.lommel-west.be

 • Logo
  Vrije basisschool Lutlommel (Balu) - De Kabass

  Hanekapstraat 8
  3920 Lommel

  Telefoonnummer: 011 54 05 16
  E-mailadres: info@balu.be
  Website: https://www.balu.be